ویتامین Vitamin AD3ECK

2016-10-05T17:45:24+04:30

تركيب: هر ليتر محلول خوراكي AD3ECKحاوي: ويتامين A 25000000 واحد بين المللي ويتامين D3 5000000 واحد بين المللي ويتامين E 10 گرم ويتامين C 100 گرم ويتامين K 750 ميلي گرم شکل دارویی:محلول خوراكي موارد مصرف: ويتامين هاي K,E,D3,Aاز گروه ويتامين هاي محلول در چربي مي باشند كه نقش بسيار مهمي در حفاظت ونگهداري و [...]