ویتامین Vitamin AD3EK3C

2016-10-05T18:36:18+04:30

ترکیب :   هر گرم از محصول حاوی :   ویتامین A I.U. 000 50 ویتامین D3 I.U. 5000 ویتامین Eاستات mg 25 ویتامین K3 mg 5 آسکوربیک اسید mg 100   موارد مصرف : طیور : کمک به بهبود رشد و افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریهای عفونی پیشگیری و درمان ضایعات بافتهای پوششی [...]