ویتا رشد چیست

2017-08-26T16:54:57+04:30

ترکیبی از مواد معدنی و ویتامین‌های ضروری مورد نیاز دام همراه با عصاره‌های گیاهی، اسیدهای آمینه، پری‌بیوتیک و انرژی و پروتئین ویتا رشد می‌باشد که باعث تأمین نیازهای دام و بهبود نشخوار و تقویت پرزهای شکمبه و دستگاه گوارش دام می‌شود.  مصرف ویتا رشد تأثیرات زیر را بدنبال دارد: افزایش نسبی شیر و چربی شیر [...]