ویروکیلر®Virokiller

2016-10-05T17:40:52+04:30

  ضدعفونی کننده پودر محلول در آب دسته دارویی :ضدعفونی کننده ترکیب : پتاسیم مونوپرسولفات(50%)،سدیم دی کلرو ایزوسیانورات(5%)، سولفامیک اسید(15%)، سدیم هگزامتافسفات(25%)، سدیم دودیل بنزن سولفونات(5%) موارد مصرف : ویروکیلر® یک ضدعفونی کننده وسیع الطیف است که روی ویروسها،قارچها، باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی موثر است و برای ضدعفونی فضا (مه پاشی)، سطوح و [...]