وینورلبین Vinorelbine

2017-04-26T09:05:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Vinorelbine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA HOSPIRA PIERRE FABRE ONCOLOGY SINDAN EBEWE                موارد مصرف Vinorelbine یک مشتق نیمه سنتتیک vinblastine است با خصوصیات کلی مشابه با آن و به صورت tartrate در [...]