بهداشت در فرآورده های خام دامی

2017-01-24T16:06:29+04:30

   ویژگیهای گوشت قرمز : از نظر ظاهری گوشت قرمز باید دارای مشخصات زیر باشد : رنگ گوشت باید رنگ طبیعی گوشت دام باشد و رنگ روشن طبیعی آن نباید تیره شده باشد تعییر رنگ قرمز به سبز ، قهوه ای و خاكستری و ایجاد یك لایه نزج و چسبناك علائم فساد گوشت است . [...]