معرفی اسب نژاد هانوورین

2017-02-14T05:48:07+04:30

اسبهای هانووری یا هانوورین شناخته شده ترین اسبهای نژاد خونگرم اروپایی به شمار می روند و در ایالات متحده و همچنین در کل جهان به خوبی شناخته شده اند. اسب نژاد هانووری در رشته های پرش، درساژ و سه روزه عملکردی عالی دارد. موفقیت هایی که این نوع اسب در رقابت ها به دست آورده [...]