کیمیاهپاتیشو®KimiaHepatichoke

2016-10-05T19:52:09+00:00

ال-کارنیتین + سوربیتول + کولین + عصاره آرتیشو گروه دارویی: ویتامین شکل دارویی: محلول خوراکی تركيب: هر ليتر محلول حاوی: ال-كارنيتين 50000 میلی گرم سوربيتول 400000 میلی گرم كولين كلراید 150000 میلی گرم عصاره آرتيشو 20000 میلی گرم مکانیسم اثر: ال-کارنیتین : كوفاكتور ضروري براي متابوليسم اسيدهاي چرب و افزایش ميزان دسترسي به منابع انرژي [...]