آشنایی با انواع بیماری دستگاه گوارش سگ

2017-01-30T12:40:09+04:30

وظیفه اصلی دستگاه گوارش دریافت وهضم غذا به نحوی است که اجزاء تشکیل دهنده آن قابلیت جذب پیدا کنند. این دستگاه شامل معابری است که ازدهان شروع گشته وبه مخرج ختم می شود. نشانه هایی که دلالت برمشکلات دستگاه گوارش می نماید به شرح زیرمی باشند: استفراغ غذا بلافاصله بعد ازبلع تحریک. سوزش وخارش مخرج [...]