کتاب Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition

2017-12-17T19:31:22+04:30

نویسندگان: Alice Villalobos, Laurie Kaplan Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition این کتاب یک رویکرد بالینی کامل را به شایع ترین نئوپلاسیس ها در سگ ها و گربه ها ارائه می دهد. ابزار مورد نیاز برای تشخیص و درمان سرطان در حیوانات خانگی پیر  و برای کمک به [...]

کتاب Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition2017-12-17T19:31:22+04:30

بزرگترین مجموعه کتابخانه الکترونیکی دامپزشکی

2016-01-08T10:29:27+04:30

اولین و کامل ترین مجموعه کتابخانه الکترونیکی دامپزشکی در ایران با بیش از 250 کتاب تخصصی در تمام شاخه های دامپزشکی تا سال 2015 از بزرگترین انتشارات دنیا فقط در 4 دی وی دی .

بزرگترین مجموعه کتابخانه الکترونیکی دامپزشکی2016-01-08T10:29:27+04:30
Go to Top