آکامپروسات Acamprosate

2017-04-27T11:09:05+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Acamprosate گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف موارد مصرف: در درمان وابستگی به الکل کاربرد دارد. مقدار مصرف: 333 میلی گرم 3 بار در روز      [...]