آسبوتولول Acebutolol

2017-04-29T07:41:07+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Acebutolol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف در فشار خون و تاکی آریتمی کاربرد دارد      مکانیسم اثر بتا-1 بلوکر است     فارماکوکينتيک شروع اثر 1 تا2 ساعت جذب دهانی 40% [...]