آسیکلوویر Aciclovir

2017-04-27T13:13:11+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Aciclovir گروه دارویی: Antivirals ضد ویروسها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور COMBINO PHARM داروسازی امین داروسازی بهوزان داروسازی روز دارو GSK داروسازی اکسیر داروسازی پارس دارو داروسازی سینا دارو MYLAN S.A.S داروسازی ایران دارو داروسازی تهران دارو داروسازی فارابی دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران [...]