دارو اکتیویتد شارکول Activated Charcoal

2017-05-11T19:15:48+04:30

اطلاعات دارو اکتیویتد شارکول  Activated Charcoal در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اکتیویتد شارکول Activated Charcoal گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NORIT TRENKA داروسازی گل دارو            موارد مصرف   زغال فعال برای درمان غیر [...]