دارو آداپالن Adapalene

2017-05-11T19:26:06+04:30

اطلاعات دارو آداپالن  Adapalene در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آداپالن Adapalene گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران ناژو داروسازی تولید دارو داروسازی رازک داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان [...]