آدنوزین Adenosine

2017-04-29T07:49:15+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Adenosine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GLAND PHARMA WOCKHARDT              موارد مصرف آدنوزین یک نولکئوزید اندوژن است که در بسیاری از پروسه های بیولوژیک دخیل می باشد و از طریق تحریک گیرنده های [...]