گربه مو کوتاه آمریکایی و انگلیسی

2017-02-09T03:35:49+04:30

American And British Shorthair گربه مو کوتاه آمریکایی و انگلیسی تاریخچه: قدمت این نژادها به زمان امپراطوری روم باز می گردد و به نظر می رسد که اولین بار توسط رومی ها به اروپا وارد گردیده است. به هرحال نوشته ها و نقاشی های باقی مانده از آن زمان نشانگر این است که این نژاد [...]