آملودیپین Amlodipine

2017-04-29T07:38:36+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Amlodipine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GEDEON RICHTER داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی شهر دارو HEXAL داروسازی امین داروسازی رازک داروسازی فاخر KRKA داروسازی ایران دارو داروسازی روز دارو داروسازی مداوا LUPIN داروسازی ایران هورمون داروسازی [...]