آپروتینین Aprotinin

2017-04-28T12:52:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Aprotinin گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA                موارد مصرف آپروتینین در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست [...]