بیکالوتامید Bicalutamide

2017-04-26T09:18:22+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Bicalutamide گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX ERIS PHARMACEUTICALS FRESENIUS KABI ONCOLOGY KERN PHARMA CIPLA                موارد مصرف Bicalutamide یک آنتی آندروژن غیر استروئیدی با عملکردها و کاربردهای مشابه با فلوتامید می باشد. به [...]