دارو بيساكوديل Bisacodyl

2017-05-11T19:08:43+04:30

اطلاعات دارو بيساكوديل  Bisacodyl در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بيساكوديل Bisacodyl گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان داروسازی تولید دارو            موارد مصرف بيساكوديل به عنوان يك مسهل محرك براي درمان [...]