بیسوپرولول Bisoprolol

2017-04-29T07:58:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Bisoprolol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - پرفشاری خون: بصورت تک درمانی یا با سایر داروهای پایین آورنده فشار خون استفاده می شود. یکی از درمان های ارجح برای شروع در بیماران [...]