آشنایی با گیاهان سمی برای گربه ها

2017-02-27T02:20:31+04:30

خیلی ازمردم ازتزئین کردن منزل به وسیله گیاهان سبز و با شکوه خوششان می آید. خیلی ها هم انواع طبیعی و زنده را به مدلهای مصنوعی ترجیح می دهند . به هر حال نکته منفی این است که خیلی از این گیاهان برای گربه ها سمی هستند .گربه ها به شدت دوست دارند که گیاهان [...]