دارو كلسيتريول Calcitriol

2017-05-11T20:23:49+04:30

اطلاعات دارو كلسيتريول Calcitriol در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو كلسيتريول Calcitriol گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PH & T ROCHE داروسازی زهراوی            موارد مصرف كلسيتريول [...]