دارو کلیسم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate

2017-05-08T16:25:47+04:30

اطلاعات دارو کلیسم دی سدیم ادتا  Calcium Disodium Edetate در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو کلیسم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          [...]