دارو كلسيم پانتوتنات Calcium Pantothenate

2017-05-11T20:32:06+04:30

اطلاعات دارو كلسيم پانتوتنات Calcium Pantothenate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو كلسيم پانتوتنات Calcium Pantothenate گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف كلسيم پانتوتنات براي پيشگيري [...]