کتاب Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery

2017-12-18T00:36:40+04:30

نویسندگان:‌Andy Shores, Brigitte A. Brisson Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery این کتاب تکنیک های رایج در جراحی مغز و اعصاب مدرن ترین، راهنمایی دقیق در انجام تکنیک های جراحی مغز و اعصاب در سگ ها و گربه ها را ارائه می دهد، از علائم و آناتومی جراحی گرفته تا روش ها [...]

کتاب Current Techniques in Canine and Feline Neurosurgery2017-12-18T00:36:40+04:30

کتاب Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition

2017-12-17T19:31:22+04:30

نویسندگان: Alice Villalobos, Laurie Kaplan Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition این کتاب یک رویکرد بالینی کامل را به شایع ترین نئوپلاسیس ها در سگ ها و گربه ها ارائه می دهد. ابزار مورد نیاز برای تشخیص و درمان سرطان در حیوانات خانگی پیر  و برای کمک به [...]

کتاب Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition2017-12-17T19:31:22+04:30

کتاب Canine and Feline Dementia: Molecular Basis, Diagnostics and Therapy

2017-12-17T15:35:06+04:30

کتاب Canine and Feline Dementia: Molecular Basis, Diagnostics and Therapy Canine-and-Feline-Dementia-Molecular-Basis-Diagnostics-and-Therapy این کتاب عمیقا بر اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و مولکولی مبتلایان به زوال عقل و جنین یا سندرم اختلال شناختی تمرکز دارد. هدف این است که یک نمای کلی از دانش فعلی در مورد زوال عقل و جنس خویش را ارائه دهیم. تجارب [...]

کتاب Canine and Feline Dementia: Molecular Basis, Diagnostics and Therapy2017-12-17T15:35:06+04:30
Go to Top