دارو کارنیتین Carnitine

2017-05-11T20:40:26+04:30

اطلاعات دارو کارنیتین Carnitine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو کارنیتین Carnitine گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور Euronatural SIGMA TAU داروسازی البرز دارو داروسازی شهر دارو HELP UNI-PHARMA داروسازی پور سینا [...]