CEVAC® BRON 120 L

2016-10-06T12:24:32+04:30

  واکسن زنده لیوفیلیزه علیه بیماری برونشیت عفونی طیور واکسن زنده تخفیف حدت‌یافته جهت ایمنی‌زایی فعال طیور در مقابل بیماری برونشیت عفونی ترکیب و توضیح: این واکسن حاوی ویروس زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی از سویه H-120 ماساچوست، کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌های SPF و لیوفیلیزه می‌باشد. موارد مصرف: جهت ایمن‌سازی فعال جوجه‌های [...]