کلادریبین Cladribine

2017-04-26T10:31:07+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cladribine گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور JANSSEN-CILAG LIPOMED              موارد مصرف کلادریبین در درمان لوسمی hairy cell به کار می رود و در درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن، لنفوم های غیر هوچکینی و مایکروگلوبولینمی والدنستروم نیز [...]