كلوبازام Clobazam

2017-04-24T05:46:21+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Clobazam گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی عبیدی داروسازی کیمیدارو داروسازی ایران دارو [...]