کلوتریمازول Clotrimazole

2017-04-25T12:28:52+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Clotrimazole گروه دارویی: Antifungals داروهای ضد قارچ     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی تهران دارو داروسازی رها داروسازی عماد درمان پارس داروسازی بهسا داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو داروسازی فارماشیمی داروسازی بهوزان داروسازی جابربن حیان داروسازی عبیدی داروسازی کیش مدیفارم داروسازی [...]