کلشیسین Colchicine

2017-04-25T13:07:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Colchicine گروه دارویی: Antigout Drugs داروهای ضد نقرس     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مداوا                موارد مصرف کلشی سین جهت تسکین نقرس حاد کاربرد دارد و هم چنین جهت پروفیلاکسی حملات حاد به ویژه در اولین ماههای درمان [...]