دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic

2017-05-27T19:10:58+04:30

اطلاعات دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو كرومولين سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو              موارد مصرف اين فراورده [...]