دسی زند Decizand, ويتامين A, D3, E, C

2016-10-03T15:29:39+04:30

شكل دارو:ويتامين A, D3, E, C محلول خوراکی حيوان: تمام حیوانات تركيب دارو:هر لیتر محلول خوراکی AD3E C  حاوی : ویتامین A                    پنجاه میلیون  واحد بین المللی ویتامین D3                     ده میلیون   واحد بین المللی ویتامین [...]