نژاد دندی دینمنت تریرDandie Dinmont Terrier

2017-01-01T11:25:52+04:30

دَندی دینمُنت تِریِر دارای جثه ای بلند و پاهای کوتاه می باشد. سرش پوشیده از موهای نرم و پر مانند است. پاها کوتاه و عضلانی ، سر بزرگ و در تناسب مناسبی با بدن قرار گرفته. بینی سیاه و دندانها منظم و به نسبت جثه حیوان بزرگ می باشد. گوشها کوچک (7-10 س.م) و در [...]