کتاب Canine and Feline Dementia: Molecular Basis, Diagnostics and Therapy

2017-12-17T15:35:06+04:30

کتاب Canine and Feline Dementia: Molecular Basis, Diagnostics and Therapy Canine-and-Feline-Dementia-Molecular-Basis-Diagnostics-and-Therapy این کتاب عمیقا بر اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و مولکولی مبتلایان به زوال عقل و جنین یا سندرم اختلال شناختی تمرکز دارد. هدف این است که یک نمای کلی از دانش فعلی در مورد زوال عقل و جنس خویش را ارائه دهیم. تجارب [...]