سرم دکستروز Dextrose INF

2017-05-11T19:01:01+04:30

اطلاعات دارو سرم دکستروز  Dextrose INF در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): سرم دکستروز Dextrose INF گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور انستیتو پاستور- كارخانه داروسازی ثامن داروسازی شیراز سرم فرآورده های تزریقی دارویی ایران دارو پخش - کارخانه داروسازی شهید قاضی [...]