آشنایی با نژاد سگ دینگو Dingo

2017-01-01T11:34:52+04:30

دینگو دارای چشمهایی قدرتمند است که از رنگ زرد تا قرمز متغیر است. آنها دارای گوشهایی متحرک ، گرد و بطور طبیعی تیز می باشند. دارای پوششی پر پشت و دمی شل با طول مناسب است. دارای پوششی صاف می باشد ، طول ، مقدار مو، نسبت به شرایط آب و هوا تغییر می کند. [...]