دارو دی سدیم ادتا Disodium Edetate

2017-05-08T17:23:47+04:30

اطلاعات دارو دی سدیم ادتا  Disodium Edetate در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دی سدیم ادتا Disodium Edetate گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو [...]