دوستاکسل Docetaxel

2017-04-26T10:28:55+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Docetaxel گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACCORD BENDALIS EBEWE SINDAN AVENTIS PHARMA CIPLA HOSPIRA            موارد مصرف Docetaxel یک تاکسان نیمه سنتستیک است مشابه با Paclitaxel و از یک پیش ساز تاکسان مشتق از خارهای درخت [...]