دوپامین Dopamine

2017-04-29T10:25:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Dopamine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی کاسپین تامین                موارد مصرف دوپامین برای درمان شوک کاردیوژنیک ناشی از سکته یا جراحی قلب استفاده می شود. در شوک سپتیک، مقادیر اندک دوپامین [...]