دوکسوروبیسین Doxorubicin

2017-04-26T10:32:46+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Doxorubicin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTAVIS CELL PHARM GENPHARMA PFIZER BORYUNG EBEWE KOREA UNITED PHARM            موارد مصرف دوکسوروبیسین در درمان لوسمی لنفوستیک حاد،لوسمی میلوبلاستیک حاد، کارسینومای سلول های بینابینی بیضه، پستانف نوروبلاستوم، تخمدان، تیروئید، [...]