دولوکستین Duloxetine

2017-04-24T03:28:50+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Duloxetine گروه دارویی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی ایران دارو داروسازی خوارزمی داروسازی عبیدی دارو پخش [...]