دارو انفلوران Enflurane

2017-05-11T18:50:33+04:30

اطلاعات دارو انفلوران Enflurane در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو انفلوران Enflurane گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف انفلوران بعنوان بيهوش كننده براي القاء و ادامه بيهوشي مصرف مي‌شود. انفلوران همچنين با [...]