انوکسوپارین سدیم Enoxaparin Sodium

2017-04-29T10:40:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Enoxaparin Sodium گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AVENTIS PHARMA LUPIN داروسازی اسوه داروسازی پویش دارو CLAUSEN دارو پخش - کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی روناک دارو          موارد مصرف انوکسوپارین سدیم یک هپارین با وزن [...]