آشنایی با راه های انتقال جنین در گاو

2017-08-26T14:56:37+04:30

 روش های مختلفی برای انتقال حنین در گاو وجود دارد که اولین بار در حدود 55 سال پیش با موفقیت بر روی گاو ها انجام گرفت. عمل انتقال جنین صرفاً بر روی گاوهای ماده صورت می‌گیرد.  گاو ماده ای كه از او جنین جمع آوری می شود به عنوان دهنده ی جنین و در اصطلاح [...]