دارو فامپریدین Fampridine

2017-05-15T19:22:13+04:30

اطلاعات دارو فامپریدین Fampridine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فامپریدین Fampridine گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی نانو حیات دارو              موارد مصرف بهبود راه رفتن در بیماران مبتلا به [...]