فنوفیبرات Fenofibrate

2017-04-29T10:37:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fenofibrate گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ABBOTT داروسازی ابوریحان داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو HEXAL داروسازی اسوه داروسازی تولید دارو داروسازی عبیدی          موارد مصرف فنوفیبرات که مشتقی از اسید فیبریک است یک داروی [...]