فنتانيل Fentanyl

2017-04-21T16:27:46+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد وسایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد  نام علمی دارو (ژنریک): Fentanyl گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HAMELN JANSSEN PHARMACEUTICAL [...]